Vedtægter

Vores vedtægter og kodeks
sætter retningen for foreningen

 

I Dansk Telemarketing Forening har vi formuleret en række vedtægter og et kodeks, der tilsammen udgør grundlaget for foreningens og medlemmernes arbejde.

Vores vedtægter er vores fundament

Vores vedtægter beskriver formålet med Dansk Telemarketing Forening. I vedtægterne har vi blandt andet formuleret regler for hvem, der kan være medlem af foreningen, vores beslutningsprocesser, medlemmernes medbestemmelse og ledelsens rolle samt formalia for vores årlige generalforsamling.

 

Du kan downloade vedtægterne her.

 

Vores kodeks er vores rettesnor

Vores kodeks beskriver det arbejdsgrundlag, som vores medlemmer forventes at arbejde efter. Kodekset har til formål at sikre en fortsat høj professionel standard blandt medlemmerne til glæde for virksomhederne, medarbejderne og kunderne. Heri beskriver vi derfor foreningens krav til den daglige drift, rekruttering, målinger, kontrol m.m. 

 

Du kan downloade vores kodeks her.

 

Har du spørgsmål til Dansk Telemarketing Forenings vedtægter og kodeks, så kontakt os endelig her.