Formål

Vi sikrer professionel
telemarketing i Danmark

 

I Dansk Telemarketing Forening er vores primære formål at styrke vores medlemmers professionelle anvendelse af telemarketing.

  • Vi styrker anvendelsen af telemarketing
    Vores mål er at sikre den mest professionelle anvendelse af telemarketing blandt vores medlemmer. Gennem vidensdeling og dialog styrker vi kompetencerne blandt medlemmerne og deres medarbejdere, og holder dem ajour i forhold til lovgivning og gældende regler.
  • Vi varetager branchens interesser
    Gennem deltagelse i nationale og internationale arrangementer varetager vi telemarketingfagets interesser over for myndigheder og offentlighed. Herigennem sikrer vi desuden inspiration og styrkede kompetencer i foreningen – og dermed grundlaget for, at vi også i fremtiden er branchens frontløbere. 

  • Vi sikrer god markedsføringsskik
    Vores medlemmer overholder alle de normer og regler, som er beskrevet i Dansk Telemarketing Forenings kodeks. Herved sikrer vi selvjustits, høj etik og god markedsføringsskik blandt vores medlemmer og deres professionelle arbejde med telemarketing


Læs mere om vores formål, arbejde og vedtægter her.